Privacy statement

Algemeen

Brussels Airport Company NV (hierna: “Brussels Airport” of “wij”) respecteert je privacy en Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) en beschermt en verwerkt je Persoonsgegevens derhalve alleen in overeenstemming met de Belgische privacywet van 8 december 1992, met inbegrip van de wijzigingen als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Dit privacybeleid is van toepassing op de Websites (zoals hieronder gedefinieerd), de socialemediakanalen waarop Brussels Airport actief is, de Brussels Airport-nieuwsbrief, je deelname aan een onlinewedstrijd en/of campagne op Brussels Airport, en de volledige ervaring die je als Betrokkene (zoals hieronder gedefinieerd) op Brussels Airport kunt hebben. Het gebruik van de Brussels Airport-applicatie valt ook onder dit privacybeleid. Voor het gebruik van wifi op de luchthaven verwijzen we naar het Privacybeleid van het wifinetwerk van Brussels Airport.

Definities

Brussels Airport App betekent de Brussels Airport-applicatie die gratis kan worden gedownload in de relevante applicatiewinkel; 

Betrokkene betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificatiegegevens zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer factoren die eigen zijn aan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; 

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Doeleind(en) betekent de Doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt, zoals uitvoerig uiteengezet in dit privacybeleid; 

Derde betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, openbare instantie, agentschap of instelling die verschilt van de Betrokkene, Brussels Airport, verwerker(s) van Brussels Airport en personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of verwerker gemachtigd zijn om Persoonsgegevens te verwerken;

Website betekent www.brusselsairport.be;

Websites betekent de Website en alle andere domeinnamen die eigendom zijn van Brussels Airport, zoals maar niet beperkt tot www.brusselsairport.nl, www.brusselsairport.fr, www.bruxx.be, www.brusselsairport2040.be, www.brucloud.com en www.brucard.be.

Toepassingsgebied

Met dit privacybeleid wil Brussels Airport volledige transparantie bieden aan de Betrokkenen wiens Persoonsgegevens worden verwerkt via de Websites en de Brussels Airport App, bij hun inschrijving voor de nieuwsbrief/-brieven of tijdens hun bezoek aan Brussels Airport. Brussels Airport zal derhalve in dit privacybeleid uiteenzetten wanneer en welke Persoonsgegevens worden verwerkt, en voor welke Doeleinden dat wordt gedaan. Dit privacybeleid is van toepassing op alle verwerking van Persoonsgegevens door of namens Brussels Airport. 

Dit privacybeleid zal echter niet van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens door Derden, zoals luchtvaartmaatschappijen, afhandelaars, huurders en detailhandelaars, en bewakingsfirma's. Brussels Airport heeft geen toegang tot de verwerkingsactiviteiten die dergelijke Derden verrichten en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld daarvoor. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij deze verwerken

Websites 

Brussels Airport kan verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen van Betrokkenen die de Websites bezoeken en deze op zijn servers opslaan. Dergelijke Persoonsgegevens zijn onder meer:

Als je een van onze Websites bezoekt die je de mogelijkheid biedt om online te registreren en een account aan te maken, kunnen de volgende Persoonsgegevens worden verzameld:

Je krijgt de mogelijkheid om je te registreren via een van de socialemediakanalen waarop je actief bent. In dat geval zal Brussels Airport al je profielgegevens ontvangen die je publiekelijk beschikbaar hebt gemaakt op een dergelijk socialemediakanaal. We zullen geen Persoonsgegevens ontvangen die als privé zijn ingesteld. Om je privacy-instellingen op je profielpagina van sociale media te beheren, verwijzen wij je naar het beleid van het relevante socialemediakanaal.

We kunnen ook algemene gebruikersgegevens verwerken, zoals de meest gevraagde pagina's, die niet gekoppeld zullen zijn aan een geïdentificeerde gebruiker, om begrijpelijke Websites te bieden die direct inspelen op de behoeften van de algemene gebruikers. In het geval dat we een gemeenschappelijk patroon vaststellen, kunnen we meer gerichte informatie op onze Websites plaatsen, die het meest wordt opgevraagd en bekeken. Op deze manier kunnen we de diensten die we aanbieden via onze Websites verder optimaliseren.

Brussels Airport (i) verzamelt, (ii) gebruikt en (iii) onderhoudt de Persoonsgegevens die door de Betrokkene zijn verstrekt of door Brussels Airport zijn verzameld voor alle Doeleinden die noodzakelijk zijn voor de goede (technische) werking van de Websites en/of het maken van een account. 

In het algemeen verzamelt Brussels Airport je Persoonsgegevens voor een overkoepelend doel: elke Betrokkene die gebruik maakt van de Websites een veilige, optimale en persoonlijke ervaring aanbieden. Afhankelijk van de vraag of de Betrokkene intensief gebruik maakt van de Websites of op bepaalde diensten vertrouwt, kan het verzamelen van Persoonsgegevens meer of minder uitgebreid zijn.

Andere Doeleinden voor het verzamelen en verwerken van je Persoonsgegevens via de Websites zijn onder meer:

Sociale Media

Op de verschillende socialemediakanalen waarop Brussels Airport actief is, en zoals hieronder opgesomd, verstrekken we aanbiedingen, evenals nuttige informatie, feiten en het laatste nieuws over Brussels Airport. Je kan ook gemakkelijk contact met ons opnemen via een van onze socialemedia-accounts, deelnemen aan discussies, reageren op geposte inhoud zoals foto's, vragen stellen of deelnemen op elke andere manier die mogelijk is gemaakt door het gebruikte socialemediakanaal. Voor ons zijn onze socialemedia-accounts een gemakkelijke en snelle methode om een ​​nauwe band te houden met onze passagiers en de verwachte en/of gewenste ervaring tijdens het reizen, en om snel iets aan hun zorgen te doen.

De mediakanalen die we gebruiken, omvatten:

We vragen je vriendelijk om geen (gevoelige) Persoonsgegevens van jezelf of anderen, zoals een privé-e-mailadres, geboortedatum, adres of telefoonnummer, op deze socialemediakanalen te plaatsen om mogelijk misbruik van dergelijke Persoonsgegevens te voorkomen, aangezien deze dan publiekelijk beschikbaar zullen worden. Wij geven er de voorkeur aan dat je, indien dat nodig wordt geacht, dergelijke Persoonsgegevens deelt via een privébericht of via e-mail. In het geval dat je (gevoelige) Persoonsgegevens deelt op een pagina van een socialemediakanaal die publiekelijk toegankelijk is, behoudt Brussels Airport zich het recht voor om dergelijke Persoonsgegevens te verwijderen om je te beschermen tegen mogelijk misbruik.

Brussels Airport zal je Persoonsgegevens die via de socialemediakanalen worden verstrekt uitsluitend gebruiken om onze klantenservice te verbeteren en, waar nodig, je verzoek te behandelen.

Wanneer er een evenement of campagne op de luchthaven wordt georganiseerd, is het mogelijk dat je wordt gefilmd of gefotografeerd wanneer je deelneemt aan een dergelijk evenement of dergelijke campagne. Deze foto's en videobeelden kunnen worden gebruikt voor aftermovies van het evenement of de campagne en kunnen worden gepubliceerd op onze socialemediakanalen en/of onze Websites. In het geval dat je verschijnt in een dergelijke aftermovie, of dat je op de luchthaven wordt gefotografeerd of gefilmd en je niet in een aftermovie wilt verschijnen, kan je overeenkomstig dit privacybeleid vragen om je foto en/of videobeeld te wissen. 

Brussels Airport App

Je kan de Brussels Airport App gratis downloaden in de beschikbare applicatiewinkel van je mobiel toestel. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten die worden aangeboden via de Brussels Airport App, kunnen we bepaalde Persoonsgegeven van je nodig hebben, zoals je locatiegegevens en vluchtnummer. De Brussels Airport App verwerkt ook de nodige informatie van je mobiel toestel, zoals je Media Access Control (MAC)-adres, toestel-ID en IP-adres, om je in staat te stellen de applicatie te gebruiken. We zullen dergelijke informatie niet koppelen aan individuele gebruikersgegevens, zodat er geen Persoonsgegevens worden onthuld.

Wij zullen je Persoonsgegevens uitsluitend verwerken via de Brussels Airport App voor de Doeleinden die hieronder uitgebreider worden uiteengezet.

Het verlenen van diensten

Mijn vluchten. Je kan al je geplande vluchten toevoegen aan de Brussels Airport App om relevante informatie te ontvangen, zoals het exacte rijnummer voor het inchecken en de afgeven van bagage. Als je ermee instemt om pushmeldingen te ontvangen, kunnen we je meldingen sturen die relevant zijn voor je toegevoegde geplande vlucht.

Promoties. Van tijd tot tijd kunnen we je bepaalde promoties, bonnen en kortingen aanbieden via de Brussels Airport App, die je kunt gebruiken op de luchthaven. We kunnen sommige van de bovenvermelde Persoonsgegevens indien nodig verwerken om je een dergelijke promotie, bon en korting te kunnen aanbieden. 

Waar is mijn auto? Wanneer je met de auto naar Brussels Airport komt, kan je gebruik maken van onze functie "Waar is mijn auto?", waarin je kan aangeven op welke parkeerplaats, op welk niveau en op welk nummer je auto geparkeerd staat. We zullen dergelijke informatie opslaan als een parkeerherinnering in de Brussels Airport App, zodat je nooit zult vergeten waar je je auto hebt geparkeerd wanneer je terugkomt.

Vluchtreclame. Op de startpagina van de Brussels Airport App kunnen we reclame maken voor bepaalde luchtvaartmaatschappijen die nieuw zijn op Brussels Airport, of die bepaalde bestemmingen hebben toegevoegd aan hun lijst met vertrek vanuit Brussels Airport. Als je op de link "boek nu" klikt om een ​​vlucht bij een dergelijke luchtvaartmaatschappij te boeken, word je doorgestuurd naar de Website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van dit privacybeleid kan Brussels Airport niet verantwoordelijk worden gehouden voor de verwerking van je Persoonsgegevens door dergelijke luchtvaartmaatschappij, aangezien het externe privacybeleid van die luchtvaartmaatschappij van toepassing zal zijn.

Locatiediensten 

Van en naar Brussels Airport. Als je de Brussels Airport App je toestemming hebt gegeven om gebruik te maken van je locatiegegevens en je gebruik maakt van de functie 'van en naar Brussels Airport', kan Brussels Airport je locatiegegevens verwerken om je reistijd te berekenen van de locatie waar je zich bevindt naar Brussels Airport of van Brussels Airport naar een locatie naar keuze. Als je het gebruik van je locatiegegevens niet hebt ingeschakeld, kan je je locatie handmatig invoeren om je reistijd van en naar de luchthaven te berekenen. Om je locatie te bepalen en je reistijd te berekenen, kan Brussels Airport gebruik maken van een externe dienstverlener die onder de bepalingen valt van 6. Bekendmaking aan Derden.

Brussels Airport zal je locatiegegevens niet verwerken als je daarvoor niet je toestemming hebt gegeven. In het geval dat je je toestemming hebt gegeven en wilt intrekken, kan je je voorkeuren altijd wijzigen in de (locatie-)instellingen van je mobiel toestel.

iBeacons op de luchthaven. Brussels Airport is uitgerust met iBeacons die signalen uitzenden naar je mobiel toestel wanneer de Brussels Airport App is gedownload en Bluetooth is geactiveerd. Je MAC-adres zal worden verwerkt om te bepalen hoe lang je mobiel toestel zich in een bepaalde zone bevindt. We zullen dergelijke informatie echter niet koppelen aan individuele gebruikersgegevens, zodat er geen Persoonsgegevens worden onthuld. In het geval dat je de Brussels Airport App hebt ingeschakeld om pushmeldingen te verzenden, kan je pushmeldingen ontvangen, afhankelijk van de zone waar je je op dat moment bevindt. 

Analyse en optimalisatie van de Brussels Airport App

Brussels Airport kan ook algemene gebruikersgegevens verwerken, zoals de meest gevraagde links, die niet gekoppeld zullen zijn aan een geïdentificeerde gebruiker, om een ​​begrijpelijke Brussels Airport App te bieden die direct inspeelt op de behoeften van de algemene gebruikers. In het geval dat we een gemeenschappelijk patroon vaststellen, kunnen we meer gerichte informatie op onze Brussels Airport App plaatsen, die het meest wordt opgevraagd en bekeken. Op deze manier kunnen we de diensten die we aanbieden via onze Brussels Airport App verder optimaliseren.

Brussels Airport (i) verzamelt, (ii) gebruikt en (iii) onderhoudt de Persoonsgegevens die door je zijn verstrekt of die door Brussels Airport zijn verzameld voor alle Doeleinden die noodzakelijk zijn voor de goede (technische) werking van de Brussels Airport App. 

​​​​​​​Nieuwsbrief

Je kan zich via onze Websites inschrijven voor een van onze online nieuwsbrieven door je e-mailadres op te geven. Zo blijf je op de hoogte van ons laatste nieuws. We kunnen je ook de optie aanbieden om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief/-brieven via andere kanalen, zoals inschrijvingsformulieren van campagnes en online wedstrijden. We zullen je echter altijd uitdrukkelijk om je toestemming vragen om de nieuwsbrief te ontvangen.

Wij zullen je e-mailadres uitsluitend gebruiken om je een van onze nieuwsbrieven op te sturen waarmee je hebt ingestemd. Je kan je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief/-brieven via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Als je in de buurt van bepaalde vooraf gedefinieerde postcodes woont, ontvang je automatisch het magazine van Brussels Airport, "Connect". Dit magazine is vergelijkbaar met het lokale gemeenteblad en heeft als doel je op de hoogte te houden van het laatste nieuws over Brussels Airport en over mogelijke hinder die je kan ondervinden.

Campagnes en wedstrijden

Brussels Airport organiseert regelmatig campagnes op de luchthaven en/of online wedstrijden waaraan je kan deelnemen. Afhankelijk van het type campagne en/of online wedstrijd kunnen we verschillende soorten Persoonsgegevens verzamelen en deze opslaan op onze servers. Dergelijke Persoonsgegevens zijn onder meer:

Wij zullen je Persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en verwerken om de winnaar van de online wedstrijd te bepalen en/of om je materiaal van een campagne op Brussels Airport te bezorgen, bijvoorbeeld een foto gemaakt in het kader van een bepaalde campagne. We kunnen je echter de mogelijkheid geven om uitdrukkelijk in te stemmen en aan te geven dat je verder informatie wil ontvangen over andere online wedstrijden en/of campagnes die worden georganiseerd door Brussels Airport. Als dat het geval is, behouden we alleen je naam en andere relevante contactgegevens, met inbegrip van alle relevante informatie om communicatie op maat mogelijk te maken, bv. een juiste aanspreking gebaseerd op je geslacht of communicatie in je moedertaal. 

Als je deelneemt aan een online wedstrijd, kan je naam publiekelijk worden aangekondigd op de relevante webpagina om aan te geven dat je de winnaar van een dergelijke wedstrijd bent. In het geval dat de winnaar van een online wedstrijd wordt gepubliceerd via sociale media, is het mogelijk dat je in de aankondiging van de winnaar wordt getagd met je publiekelijk beschikbare gebruikersnaam van het relevante socialemediakanaal. 

We kunnen samenwerken met externe partijen, zoals luchtvaartmaatschappijen, die het mogelijk maken om een bepaalde wedstrijd en/of campagne op Brussels Airport (mede) te organiseren. Wij machtigen deze externe partijen niet om je Persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wij garanderen dat je Persoonsgegevens alleen aan dergelijke externe partijen worden bekendgemaakt voor zover dat voor hen nodig is om hun specifieke functie te vervullen. In het geval dat externe partijen een wedstrijd en/of campagne mede organiseren met Brussels Airport, worden zij beschouwd als gezamenlijke verantwoordelijken voor de verwerking van je Persoonsgegevens. Als dat het geval is, worden je Persoonsgegevens uitsluitend met je medeweten overgedragen aan dergelijke externe partijen en uitsluitend met het oog op de organisatie van de wedstrijd en/of campagne. Dergelijke externe partijen zullen in ieder geval onderworpen zijn aan hetgeen is uiteengezet in 6. Bekendmaking aan Derden.

 

​​​​​​​Uw ervaring op Brussels Airport

​​​​​​​Wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang

Bescherming van de burgerluchtvaart. In navolging van de internationale en Europese wetgeving met betrekking tot de burgerluchtvaart en de daaraan gerelateerde veiligheid en beveiliging voert Brussels Airport preventieve veiligheidscontroles uit op passagiers en bagage in de terminal. Brussels Airport heeft besloten om deze taak uit te besteden aan gespecialiseerde bewakingsfirma's. In het geval dat er Persoonsgegevens van je worden verwerkt, gebeurt dit in het belang van de veiligheid van de burgerluchtvaart.

De gegevens van je instapkaart worden verwerkt aan de gecontroleerde toegangspoorten, d.w.z. de automatische instapkaartcontrole, om je legitieme toegang te bieden tot de om veiligheidsredenen beperkt toegankelijke zone van de luchthaven. Toegangscontroles worden ook uitgevoerd op werknemers op Brussels Airport, van wie de badges worden gecontroleerd om toegang te krijgen tot de om veiligheidsredenen beperkt toegankelijke zone van de luchthaven.

Camerabeelden. Je veiligheid op Brussels Airport maar ook die van onze medewerkers is erg belangrijk voor ons. Daarom maken we gebruik van bewakingscamera's en CCTV-camera's. We zullen camerabeelden verwerken voor veiligheidsdoeleinden, om de (veiligheids-)procedures te verbeteren, voor het beheer van de verkeersstromen op de luchthaven, het oplossen van incidenten en het beheer van (schade)claims, het beheer van goederen en het operationele proces van machines van Brussels Airport te beheren en voor toegangscontrole. 

We zullen de camerabeelden niet langer dan dertig (30) dagen opslaan, tenzij er zich een incident heeft voorgedaan dat kan worden opgelost met behulp van de relevante camerabeelden, in welk geval de beelden niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor het oplossen van de incidenten. Voor zover nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, kunnen overheidsinstanties, zoals de politie en de rechtbanken, camerabeelden ontvangen die je Persoonsgegevens kunnen bevatten. 

Geautomatiseerde grenscontrole. De Schengengrenscode vereist dat de grenspolitie een versterkte identiteitscontrole uitvoert van elke passagier die het Schengengebied verlaat of binnenkomt, eventueel met behulp van technische apparatuur. In het geval dat je buiten het Schengengebied reist, moet je via een van de automatische grenscontrolepoorten gaan, waar je paspoortinformatie en -foto geverifieerd worden door je gezichtskenmerken in real time te scannen. Als je pasfoto en gezichtskenmerken overeenkomen, kan je doorgaan naar je gate. Het systeem zal je Persoonsgegevens alleen tijdens de transactie bewaren met het oog op de grenscontrole en om je toegang te verlenen. Het systeem wordt beheerd door Brussels Airport, in zijn hoedanigheid van verwerker, namens de grenspolitie, die de verantwoordelijke is voor de verwerking van deze gegevens.

Detailhandelaars. Detailhandelaars op Brussels Airport kunnen vragen om je instapkaart te scannen voor verschillende Doeleinden. Bijvoorbeeld om te registreren of een product belastingvrij of belastbaar is verkocht, wat zal afhangen van je bestemming, namelijk van het feit of je binnen of buiten de EU reist. Aangezien dergelijke detailhandelaars zelf beslissen voor welke Doeleinden zij je Persoonsgegevens verzamelen, is Brussels Airport niet verantwoordelijk voor de verwerking van je Persoonsgegevens door dergelijke detailhandelaars. Als je vragen hebt hieromtrent, raden wij je aan om rechtstreeks contact op te nemen met de relevante detailhandelaar. Je vindt de contactgegevens van de detailhandelaars op Brussels Airport op onze Website. Brussels Airport kan echter bepaalde gegevens van dergelijke detailhandelaars ontvangen, maar uitsluitend voor statistische Doeleinden.

​​​​​​​Optimalisatie van bedrijfsprocessen en -systemen

Om de bedrijfsprocessen van Brussels Airport, zoals het bagageproces en het passagiersproces, te optimaliseren en om je reiservaring op onze luchthaven te optimaliseren, kunnen wij je Persoonsgegevens verwerken. In het geval dat wifi en Bluetooth zijn ingeschakeld op je mobiel toestel, zullen we je passagierstraject op onze luchthaven volgen voor statistische en analytische Doeleinden, alsook voor het beheer van menigten. Als je niet gevolgd wil worden, moet je je wifi en Bluetooth uitschakelen op je mobiele toestellen. 

Brussels Airport maakt gebruik van infraroodcamera's en sensoren om wifi- en Bluetooth-signalen te traceren om het aantal passagiers op bepaalde locaties binnen een bepaald tijdsbestek te meten. Dat stelt ons in staat om je informatie te geven over verwachte pieken, wachtrijen en wachttijden op de luchthaven. We verwerken alleen het unieke Media Access Control (MAC)-adres van je mobiele en draadloze toestel(len), dat geen koppeling bevat naar individuele gebruikersgegevens, zodat er geen Persoonsgegevens worden onthuld. 

Wanneer een persoon langs een sensor komt, wordt het actieve MAC-adres gekoppeld tussen de verschillende sensoren die op de luchthaven zijn opgesteld om de herkomst- en bestemmingsgegevens te verstrekken, evenals de reistijd. Wat de infraroodcamera's betreft, worden er geen beelden gemaakt, maar wordt alleen de dichtheid van de menigte op een bepaalde plaats en tijdstip gemeten. 

De sensoren maken gebruik van versleutelingstechnieken zoals eenrichtingshash, SSL-versleuteling en re-hashing om je privacy te waarborgen. Voor meer informatie over de veiligheidsmaatregelen die worden genomen om je privacy te waarborgen en de manier waarop je Persoonsgegevens worden verwerkt, verwijzen wij naar de privacygarantie van BLIP Systems (http://www.blipsystems.com/wp-content/uploads/2014/10/BlipTrack-Privacy-Concerns.pdf).

​​​​​​​Levering van diensten en producten

Parkeren. Wanneer je ervoor kiest om met de auto naar Brussels Airport te komen, kan je je parkeerplaats vooraf boeken en je auto parkeren op een van onze nabijgelegen parkeerterreinen. Brussels Airport heeft de exploitatie en het beheer van deze parkeerterreinen uitbesteed aan een externe partner, namelijk Interparking. De algemene voorwaarden, met inbegrip van het privacybeleid, van Interparking zijn hierdoor van toepassing. Wij zullen je Persoonsgegevens, d.w.z. je voor- en achternaam en e-mailadres, alleen ontvangen in het geval dat je parkeert met gebruikmaking van een Brussels Airport P-kaart en je ermee hebt toegestemd om onze nieuwsbrief te ontvangen. Wij zullen je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor directe marketingdoeleinden, tot het moment waarop je zich wilt uitschrijven voor onze nieuwsbrief (zie 4.3. Nieuwsbrief). 

Passagiers met beperkte mobiliteit. In het geval dat je mobiliteitsproblemen hebt en binnen Brussels Airport reist, kan je speciale assistentie vragen om je te helpen bij je verplaatsing op de luchthaven. Je moet deze dienst minstens achtenveertig (48) uur voor je geplande vertrektijd aanvragen via je luchtvaartmaatschappij of reisagent, die de relevante Persoonsgegevens rechtstreeks aan een van onze externe hulpverleners zal verstrekken om je naar de gate te brengen in een rolstoel. Om je geschikte assistentie te kunnen verlenen, zal onze externe hulpverlener je voor- en achternaam, geboortedatum, vluchtnummer, contactgegevens en gezondheidsgegevens verwerken, voor zover dit nodig is om je geschikte assistentie te verlenen. Brussels Airport zal je Persoonsgegevens hierbij niet ontvangen. Wij verwijzen je daarom naar je luchtvaartmaatschappij of reisagent voor meer informatie. 

Welcome Center. In het geval dat je gebruik maakt van onze diensten bij de informatiebalie, is het mogelijk dat wij je Persoonsgegevens verwerken om je verder te kunnen helpen. We zullen de hoeveelheid verwerkte Persoonsgegevens altijd beperken tot wat nodig is om je de gevraagde dienst te kunnen verlenen. 

Gevonden voorwerpen. In het geval dat je iets verloren hebt op onze luchthaven, kan je gebruikmaken van onze dienst "gevonden voorwerpen". We zullen je dan vragen om een contactformulier in te vullen, waarin je wordt gevraagd om je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en een beschrijving van het verloren voorwerp. Als je het gevonden voorwerp niet zelf kunt ophalen, kan je ons een e-mail sturen met de voor- en achternaam van de persoon die het voor je zal komen ophalen. Bij het ophalen zullen we, om eventuele toekomstige misverstanden te voorkomen, een kopie van je identiteitskaart maken om je identiteit na te gaan en deze aan het voorwerp te koppelen. We zullen je Persoonsgegevens, waaronder de kopie van je identiteitskaart, nooit langer opslaan dan noodzakelijk is.

iBeacons. Brussels Airport is uitgerust met iBeacons die signalen uitzenden naar je mobiel toestel wanneer de Brussels Airport App is gedownload en Bluetooth is geactiveerd. Je MAC-adres zal worden verwerkt om te bepalen hoe lang je mobiel toestel zich in een bepaalde zone bevindt. We zullen dergelijke informatie echter niet koppelen aan individuele gebruikersgegevens, zodat er geen Persoonsgegevens worden onthuld. In het geval dat je de Brussels Airport App hebt ingeschakeld om pushmeldingen te verzenden, kan je pushmeldingen ontvangen, afhankelijk van de zone waar je je op dat moment bevindt. 

​​​​​​​Marktonderzoeken

Wanneer je op de luchthaven bent, is het mogelijk dat een van onze externe zakenpartners je benadert om een marktonderzoek uit te voeren. Dergelijke externe marktonderzoeksbureaus zullen je Persoonsgegevens namens ons verwerken en wij hebben volledige controle over wat er met je Persoonsgegevens gebeurt.

Afhankelijk van het type marktonderzoek zullen wij je leeftijd, postcode, geslacht, nationaliteit, land van herkomst en/of het gebruikte vervoermiddel om naar de luchthaven te komen, verwerken. We zullen dergelijke Persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor statistische Doeleinden en zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je Persoonsgegevens waar mogelijk te de-identificeren. 

Veiligheid

Wij zullen passende technische, organisatorische en administratieve maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van je Persoonsgegevens of tegen accidenteel verlies, vernietiging of beschadiging, toegang, openbaarmaking of gebruik ervan.

In het geval van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens (bv. schending van de beveiliging van Persoonsgegevens, of toegang door een onbevoegde) op Brussels Airport waarbij je Persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij alle nodige maatregelen nemen om de gevolgen van dergelijke inbreuk in verband met Persoonsgegevens te matigen en om dergelijke inbreuken in de toekomst te voorkomen. We zijn wettelijk verplicht om je op de hoogte te brengen als de inbreuk in verband met Persoonsgegevens van invloed kan zijn op je fundamentele rechten en vrijheden en een risico vormt voor je privacy. 

Bekendmaking aan Derden

Wij zullen je Persoonsgegevens niet verkopen, overdragen of anderszins bekendmaken aan Derden zonder je voorafgaande uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen, tenzij anders bepaald in dit privacybeleid en tenzij dit noodzakelijk is voor het/de Doeleinde(n) zoals uiteengezet in dit privacybeleid, of tenzij we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

We kunnen Persoonsgegevens delen met leveranciers van clouddiensten en andere dienstverleners die ons helpen om onze bedrijfsactiviteiten te leveren, te begrijpen, te commercialiseren en te verbeteren. Wij machtigen deze dienstverleners niet om je Persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dat strikt noodzakelijk is om diensten onder ons toezicht uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wij garanderen dat je Persoonsgegevens alleen aan dergelijke dienstverleners worden bekendgemaakt voor zover dat voor hen nodig is om hun specifieke functie te vervullen.

Dergelijke dienstverleners zijn in ieder geval verplicht om je Persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen in dit privacybeleid. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die kan voortvloeien uit misbruik van je Persoonsgegevens door dergelijke dienstverleners.

Gegevensoverdrachten aan landen buiten de EER

In sommige gevallen kan Brussels Airport je Persoonsgegevens overdragen en/of opslaan in landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dergelijke gevallen garanderen wij echter dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten en zorgen wij ervoor dat het derde land een passend niveau van bescherming van je Persoonsgegevens kan garanderen. Indien nodig worden de EU-standaardcontractbepalingen gebruikt en worden passende overeenkomsten inzake gegevensoverdracht gesloten. 

Uw rechten als Betrokkene

Wij zullen je Persoonsgegevens uitsluitend op een eerlijke en wettige manier verwerken, wat inhoudt dat de aan ons verstrekte Persoonsgegevens uitsluitend zullen worden verwerkt voor het/de bovengenoemde uitdrukkelijk(e) en rechtmatig(e) doeleind(en). Wij zorgen ervoor dat de verwerkte Persoonsgegevens adequaat, nauwkeurig, relevant en niet overdreven zijn. Als Betrokkene krijgt je echter ook verschillende rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld, zodat je de volledige controle over je Persoonsgegevens behoudt.

Mijn recht op toegang

Als je zich zorgen maakt over de Persoonsgegevens die van jou worden verwerkt of als je vragen hebt met betrekking tot je Persoonsgegevens, heb je het recht om toegang te vragen tot de Persoonsgegevens die Brussels Airport over jou verwerkt of bewaart. 

Mijn recht om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren

Wij verbinden ons ertoe om al je Persoonsgegevens juist en up-to-date te houden, maar het is mogelijk dat we soms enkele updates missen. Daarom heb je het recht om ons kosteloos te verzoeken om eventuele onjuistheden of onvolledigheden in je Persoonsgegevens recht te zetten en te corrigeren. 

Mijn recht om te wissen

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden heb je het recht om ons te verzoeken om je Persoonsgegevens zonder onnodig uitstel te wissen. Of je verzoek in aanmerking komt voor het wissen van je Persoonsgegevens zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. In het geval dat je verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt en er geen uitzonderingen gelden zoals uiteengezet in de AVG, zullen je Persoonsgegevens worden gewist uit de interne systemen van Brussels Airport. Het is echter mogelijk dat de verwijderde Persoonsgegevens tijdelijk worden opgeslagen in het back-upsysteem van Brussels Airport. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle Persoonsgegevens zoveel mogelijk te wissen.

Naast het recht om te wissen, heb je ook het recht om te worden vergeten in het geval dat je Persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt. Je Persoonsgegevens zullen dan uit het interne systeem worden verwijderd en er zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen worden genomen om alle links naar, en kopieën of reproducties van de Persoonsgegevens te wissen. 

Mijn recht om gegevensverwerking te beperken

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kan je Brussels Airport verzoeken om de verwerking van de Persoonsgegevens in kwestie tijdelijk stop te zetten en te beperken. Of je verzoek in aanmerking komt voor beperking van de verwerking zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld. In het geval dat je verzoek onder een van de vooraf gedefinieerde voorwaarden valt, kan Brussels Airport je Persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar elke verdere verwerking van je Persoonsgegevens zal beperkt zijn en mag alleen worden uitgevoerd met je toestemming, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van recht in rechte, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of voor belangrijke redenen van openbaar belang.

In het geval dat de verwerking van je Persoonsgegevens wordt beperkt ten gevolge van je verzoek, zullen wij je informeren voordat een dergelijke beperking van de verwerking wordt opgeheven. 

Mijn recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking 

Onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens door Brussels Airport. In het kort is dit het geval wanneer de verwerking is gebaseerd op een openbaar of rechtmatig belang, wanneer de Persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden of wanneer de Persoonsgegevens worden verwerkt voor statistische Doeleinden. Of je verzoek om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voldoet aan de vereisten, zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld.

 

We kunnen je Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om contact met je op te nemen via e-mail voor directe marketingdoeleinden in het geval dat je daar uitdrukkelijk de toestemming voor hebt gegeven. Als je in het verleden daarmee hebt ingestemd en je niet langer suggesties en/of directe marketing via e-mail wilt ontvangen, kan je je te allen tijde verzetten tegen dergelijke verwerking en zich afmelden van de mailinglijst.

Mijn recht op overdracht van gegevens

In het geval dat je Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van je toestemming of een contract en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, heb je het recht om al je Persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat. Als dit technisch haalbaar is, kan je ons ook verzoeken om dergelijke Persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te sturen, zonder enige hindernis, voor zover dit de rechten en vrijheden van anderen niet nadelig beïnvloedt.

Mijn recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Met betrekking tot je recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking, heb je het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, die voor jou rechtsgevolgen hebben, of op een soortgelijke manier een aanzienlijk invloed op jou hebben. Je zal dit recht echter alleen hebben onder bepaalde vooraf gedefinieerde voorwaarden en of je verzoek in aanmerking komt of niet, zal door Brussels Airport per geval worden beoordeeld.

Geautomatiseerde verwerking moet worden opgevat als verwerking uitgevoerd door machines zonder menselijke tussenkomst, zoals directe marketing, gerichte reclame en e-wervingsprocessen die elektronisch worden uitgevoerd in plaats van door een mens en op basis waarvan beslissingen worden genomen. Met andere woorden, in geval van individuele geautomatiseerde besluitvorming is er geen (significante) menselijke tussenkomst die mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren. 

Profilering moet daarentegen worden opgevat als de geautomatiseerde verwerking van je Persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten (bv. prestaties op het werk, persoonlijke voorkeuren, interesses, gedrag, locatie en bewegingen) met betrekking tot je te evalueren, in het bijzonder om je te kunnen categoriseren op basis van je Persoonsgegevens. Op basis van deze categorisaties kunnen (geautomatiseerde) individuele beslissingen worden genomen. Profilering is onderworpen aan het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde individuele besluitvorming in het geval dat de besluitvorming volledig geautomatiseerd gebeurt, zonder enige (significante) menselijke tussenkomst die de mogelijke uitkomsten zou kunnen corrigeren. 

Hoe kan je je rechten uitoefenen? 

Je kan de bovengenoemde rechten uitoefenen of vragen stellen over dit privacybeleid of je Persoonsgegevens via een ondertekend, schriftelijk verzoek aan Brussels Airport, per post aan Brussels Airport Company NV, Auguste Reyerslaan 80, B-1030 Schaarbeek, of per e-mail aan privacy@brusselsairport.be. 

Bewaring en verwijdering van gegevens

Wij zullen je Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het/de Doeleinde(n) waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze verder zullen worden verwerkt. De bewaring van bepaalde Persoonsgegevens kan onderworpen zijn aan een bewaartermijn zoals bepaald door de wet, waaraan Brussels Airport zich moet houden.

Websites of applicaties van Derden

Als gebruiker van de Websites erken je en stem je ermee in dat bepaalde inhoud of diensten die door Derden worden aangeboden, via de Websites tot je beschikking kunnen worden gesteld, of dat het mogelijk is om via de Websites door te klikken naar Websites van Derden. Je stemt ermee in dat een autonoom privacybeleid van dergelijke Derden met betrekking tot de gekoppelde inhoud en/of diensten van toepassing kan zijn, waarvoor Brussels Airport niet aansprakelijk kan worden gesteld, noch voor de naleving daarvan. Brussels Airport gaat op geen enkele manier het privacybeleid en/of de praktijken van dergelijke Derden na, en we adviseren je om het privacybeleid van dergelijke Derden, waar relevant, aandachtig te lezen, aangezien de algemene voorwaarden kunnen verschillen van ons privacybeleid.

Updates en/of wijzigingen van ons privacybeleid

Brussels Airport behoudt zich het recht om zijn privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en aan te passen. Als Brussels Airport je Persoonsgegevens zou gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van die op het moment van de verzameling ervan, zullen wij je een kennisgeving sturen via de middelen die daarvoor het meest geschikt worden geacht, en in ieder geval door een kennisgeving op onze Websites te plaatsen die aangeeft dat het privacybeleid is gewijzigd of bijgewerkt. 

 

Contactgegevens:

Brussels Airport Company NV
Auguste Reyerslaan 80
B-1030 Schaarbeek
privacy@brusselsairport.be

Laatst bijgewerkt: 18/05/2018


Luchthaveninfo

Ontvang de goedkoopste deals in je inbox!

Abonneer je op onze nieuwsbrief